¿TE PODEMOS AYUDAR?/ET PODEM AJUDAR?
Consúltanos/Consulta'ns »

Llámanos/Truca'ns:
608 23 67 05

Cicle de Compra - Posicionament Web i SEO Girona

Conèixer el cicle de compra en l’entorn digital del teu producte o serveis, és un dels factors als quals cal prestar més atenció abans d’iniciar qualsevol tipus d’estratègia de màrqueting en línia. Gràcies a aquesta informació seràs capaç de mostrar el teu producte o servei en funció de les necessitats dels teus clients en cada moment, el que et col·locarà, sens dubte, en un lloc privilegiat en les SERP, ja que sabràs optimitzar els continguts de la teva web a les veritables necessitats del client. Amb el que a més, donaràs una experiència als teus usuaris extraordinària ja que trobaran resposta a les seves necessitats.

Abans de res: Saps com fem servir els cercadors?

Per entendre com interferir en aquest procés i donar resposta exacta a l’usuari, hem de saber com arriben els productes als nostres clients, o els nostres clients al productes. És a dir, entendre com es produeix aquesta relació entre oferta i demanda. Un dels canals més importants són els cercadors (per exemple Google). Avui en dia, tots busquem productes o serveis a Internet des de totes les plataformes que tenim a l’abast. Des portàtils, ordinadors de sobretaula o dispositius mòbils de tot tipus. Són el que coneixem com les recerques a Internet, que es produeixen en una quantitat tan elevada al llarg del dia que sembla impossible classificar-les. De fet, està comprovat que cada dia Google (un dels cercadors més importants del món), s’enfronta a un 15% de recerques noves cada dia. El que implica que estiguin treballant seriosament en conceptes d’aprenentatge i “machine learning i aprenentatge automàtic“, per poder resposta a aquestes noves consultes, segons l’experiència en preguntes i respostes ofertes abans.

Malgrat aquesta dificultat, molts són els que han investigat sobre aquest tema, amb l’objectiu de poder agrupar les consultes. Almenys en tipologies relacionades. Jim Jansen, professor del Penn State ‘s College of Information Sciences and Technology, i el seu equip, van analitzar prop de 1,5 milions de recerques d’internautes i van aconseguir dividir en 3 grans grups.

1- Recerques Informacionals. Es tracta de les recerques dirigides a trobar dades. (80% de total). L’objectiu de les mateixes no és tant “comprar”, sinó informar-se de determinades coses. És una recerca amb l’objectiu de “conèixer”, saber més sobre alguna cosa.

2- Recerques de Navegació. Són les recerques destinades a trobar un lloc web a la xarxa. (10% de total). Són les recerques que van una mica més enllà que les informacionals, ja hi ha un objectiu definit i és una recerca amb un objectiu més definit. Trobar al concret.

3- Recerques transaccionals. Són les recerques la finalitat última és la de fer una compra o realitzar una transacció. (10% de total). És una recerca orientada a la conversió. L’usuari ja sap el que vol i aquesta és la recerca anterior a la consecució.

Aquest estudi pioner en el camp del comportament humà en les recerques a través de dispositius digitals, és clau per entendre com hem de presentar el nostre producte o servei a Internet, ja que ens permetrà classificar les intencions de l’usuari. Perquè ens entenguem, hem de esbrinar com es comporta l’usuari, segons el tipus de recerca que està fent, per poder oferir-li el producte o servei d’una manera encertada i alineada amb les seves necessitats. Això implica entendre que missatge espera rebre (és a dir, quin tipus de contingut s’adequa millor al que busca) i sobretot determinar els patrons de recerca de cada tipus de cerca.

Només importen els cercadors en la meva estratègia de màrqueting?

Fins que no portes temps en el món del posicionament web (del SEO), no t’adones que les estratègies de cerca són només una part d’una estratègia de màrqueting. És un dels punts més rellevants, però no és l’únic. És cert que el SEO és una pedra angular sobre la qual controlar la presència digital d’un projecte. Però hi ha altres accions que cal saber desenvolupar i implementar segons les necessitats de cada client. Hi ha dues maneres de que els usuaris arribin al nostre producte o servei:

  • Que ells prenguin la iniciativa i el busquin voluntàriament, es tracta de les anomenades estratègies PULL.
    Que siguem nosaltres els que anem a buscar-los, d’una manera intrusiva, les estratègies PUSH.

La correcta combinació d’ambdues serà la que ens porti a l’èxit o al fracàs pel que fa a la visibilitat i conversió dels nostres productes o serveis en l’entorn digital.

cicle de compra

El treball d’un SEO, és aconseguir que els nostres productes, serveis (o URL) dominin la SERP. I en un món ideal, el màrqueting de cerca seria amb tota seguretat l’objectiu número 1 de qualsevol estratègia. És el mitjà més efectiu, millor acceptat i més barat. D’alguna manera és una forma d’actuar correcta ja que una millora en les posicions de Google, implica haver entès que cerca l’usuari i haver estat capaç d’oferir-. El problema és que aconseguir que el teu producte o servei sigui trobat (és a dir, que tingui visibilitat real i efectiva), depèn també d’altres mitjans i l’exposició en altres canals. Abans de buscar cal ensenyar, ningú busca alguna cosa que no coneix i per descomptat, ningú compra alguna cosa que no busca. Generar imatge de marca amb recerca únicament és impossible.

El posicionament en cercadors és un procés lent, els resultats es veuran, amb sort, al llarg de la vida del projecte digital. Per tant, l’optimització per a cercadors (al SEO), és fonamental, però mai una única solució. Tot projecte a Internet d’entendre, no només quin és el cicle de compra dels seus productes o serveis, sinó com i des d’on són buscats. Amb l’objectiu d’entendre com oferir-los de forma correcta i des que plataformes, per poder unir oferta amb demanda d’una forma natural.

Cicle de compra i estratègia de cerca. Un còctel guanyador

Hem comentat que s’han establert 3 tipus de cerca a Internet, i al mateix temps cal tractar de relacionar-les amb el cicle de compra real del nostre públic objectiu.

Per exemple, no es buscarà igual la informació sobre un cotxe el primer dia en què comences a pensar en canviar-lo. En aquest moment, potser les recerques estiguin relacionades amb “nous models de la marca tal”, “cotxes elèctrics”, “novetats en el sector”, etc … Poden ser recerques molt més generals i relacionades indirectament amb el tema de canviar de cotxe.

Una vegada que hagis decidit canviar-lo, potser les recerques s’enfoquin més a “preu del cotxe tal”, “comparativa de tal i tal cotxe”, etc …. I una vegada que ja vulguis anar a comprar, pot ser que les cerques siguin , “concessionaris de la marca tal a la meva ciutat”, “finançaments de cotxes”, “com em donen per un cotxe usat”, etc …

Com pots veure en aquest simple exemple, el “moment” en què et trobes davant d’una possible compra, requereix uns continguts o uns altres. És a dir, poder oferir una diferent segons aquesta necessitat.

1- Fase Dorment (tipus de cerca informacional).

L’usuari no coneix el nostre producte. Hem d’intentar donar-lo a conèixer amb estratègies majoritàriament de PUSH, (banners, email màrqueting, tv …). Podem fer servir les recerques per generar interès, despertar certa curiositat.

2- Fase Pensante (tipus de cerca informacional).

Estem en un estadi superior que en la fase anterior. Potser ja sàpiga que existeix aquest producte, però encara no s’ha preguntat si li pot ser útil. En aquesta fase, el gruix dels nostres esforços ha d’estar de nou al PUSH, tot i això, la nostra estratègia de cerca ha d’anar encaminada a intrigar una mica més, al fet que l’usuari s’atreveixi a fer aquest primer pas. Aconseguir una primera presa de contacte.

3- Fase Coneixent (tipus de cerca informacional).

Ya “le suena” nuestro producto y están interesados en saber más. Hay que seguir con las estrategias de PUSH, pero el usuario muestra “cierta voluntad e interés”. Ha llegado el momento de que en las búsquedas que realice le enseñemos lo que busca.

4- Fase Comparant (tipus de cerca informacional més específica i de navegació).

Estem davant l’oportunitat de sortir quan busquen el nostre producte d’una forma conscient. El client sap el que és, el coneix i necessita convèncer-se que és útil per a ell.

5- Fase de Compra (tipus de cerca transaccional).

El client necessita l’última empenta. Sap que existeix, l’ha visitat, ens coneix. Necessita un motiu per decidir-se a fer la transacció. Les estratègies PULL al poder.

Esperem que hagi estat un article que us ajudi a entendre com influeix el cicle de compra al màrqueting de cerca i per tant el treball del SEO.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.