POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB POSICIONAMIENT WEB GIRONA

Informació bàsica sobre protecció de dades:

ResponsablePatxi Cano Colomer
FinalitatPer gestionar la llista de subscripcions. Prestar la informació que ens sol·licitin. Envia butlletins, promocions i informacions especials.
LegitimacióConsentiment de l’interessat.
DestinatarisNo se cediran dades a tercers excepte obligació legal.
DretsAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

1.- Responsable:

Titular: Patxi Cano Colomer.

Domicili social: Travesera de la Rambla Nº6 – 4 – 1ª

Correu electrònic: patcanocolo@gmail.com

Telèfon: +34 608 23 67 05

2.- Finalitat

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del formulari de la pàgina de contacte de posicionamientowebgirona.es (en endavant “Lloc Web”) així com els que ens faciliti en el futur, seran incorporades a un fitxer de dades titularitat de Patxi Cano Colomer.

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació de Patxi Cano amb els usuaris del lloc web i proporcionar-los la informació que ens sol·licitin. A més, ens servirà per mantenir-lo informat sobre els nostres continguts especials.

La informació que facilita en els formularis de recollida de dades és voluntària; no obstant això, en cas que no ens la faciliti, no podrem prestar-te el servei. Serà la seva obligació mantenir actualitzades les dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les dades aportades, així com els perjudicis que aquesta informació pogués causar a Patxi Cano, seran responsabilitat de l’usuari.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió, amb un límit de 6 anys.

3.- Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

4.- Destinataris

Patxi Cano només permetrà l’accés a les dades personals a aquells dels seus administradors, col·laboradors o persones dependents que necessitin accedir a les dades personals per raó de l’activitat que desenvolupin en el marc dels serveis demanats.

Patxi Cano contracta els serveis de proveïdor de hosting i correu electrònic de Webempresa. Les seves dades personals seran cedides exclusivament (i només en el cas que sigui necessari) a aquestes empreses.

No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

5.- Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractat dades personals que els concerneixin, o no.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Patxi Cano deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’usuari podrà exercir els esmentats drets en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic patcanocolo@gmail.com.

Per poder tramitar la sol·licitud d’exercici de drets, caldrà comprovar la identitat de l’usuari, de manera que aquesta comunicació ha d’incloure nom i cognoms, petició en què es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data, signatura i fotocòpia del DNI o un altre document vàlid identificatiu.

L’exercici d’aquests drets no afectarà de cap manera l’accés a la pàgina web. Per a més informació sobre l’exercici de drets, pot acudir a la web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si considera que hi ha un problema amb la forma en què Patxi Cano està tractant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya

6.- Protecció de dades de menors

Patxi Cano no té previst realitzar cap tractament de dades de menors, no contracta a menors ni té relacions comercials amb ells.

En qualsevol cas, la recollida de dades de menors només podrà donar-se en aquells casos en què els menors siguin majors de 14 anys i atorguen el seu consentiment exprés. Per sota d’aquesta edat, han de comptar amb l’autorització dels pares o tutors legals.

7.- Modificació de la política de privacitat

Patxi Cano podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les successives versions en el Lloc Web. En qualsevol cas, se comunicarà amb previ avís les modificacions de la present política que afecten els usuaris per tal que puguin acceptar les mateixes.

La present Política de Privacitat es troba actualitzada a data 2018.03.15.